Teamet

På Veterinärhuset Öresund har vi många specialistkompetenser som täcker in de flesta veterinärmedicinska områden.

Vi jobbar utifrån principen om evidens-baserad veterinärmedicin där målet är att nå fram till den bästa lösningen för dig och ditt djur. Gemensamt för oss som jobbar här är att vi alla bidrager med ett stort engagemang och gör vår yttersta för att hjälpa dig och ditt djur. Vi har fokus på vidareutbildning av all personal båda internt på kliniken och externt via aktivt deltagande i kurser och kongresser båda nationellt och internationellt.

 • Kristine Bastholm Jensen

  Kristine Bastholm Jensen

  Leg. Veterinär, Dipl. ECVIM-CA, DACVIM

 • Caroline Edvinsson

  Caroline Edvinsson

  Leg. Veterinär, GPCertSAM

 • Maja Arendt

  Maja Arendt

  Leg. Veterinär, PhD, Dipl. ECVIM-CA (oncology)

 • Linda Persson

  Linda Persson

  Leg. Veterinär

 • Nikitta Afonso

  Nikitta Afonso

  Leg. Veterinär

 • Andreas Persson

  Andreas Persson

  Leg. Veterinär

 • Johanna Svensson

  Johanna Svensson

  Leg. Djursjukskötare

 • Louise Rohwer

  Louise Rohwer

  Leg. Djursjukskötare

 • Emma Flyman

  Emma Flyman

  Leg. Djursjukskötare

 • Janni Nilsson

  Janni Nilsson

  Djurvårdare Nivå 3

 • Emma Liljegren

  Emma Liljegren

  Djurvårdare Nivå 2

 • Michelle Jönsson

  Michelle Jönsson

  Djurvårdare Nivå 2

 • Anna-Karin Olsson

  Anna-Karin Olsson

  Receptionist