Kattens lungmask är vanligare än vad vi trott tidgiare

Case

Kattens lungmask är vanligare än vad vi trott tidgiare

Caroline Edvinsson

Av Caroline Edvinsson

Finaste Signe drabbades av allvarlig infektion med kattens lungmask (aelurostrongylus abstrosus).

Signe kom till oss för hosta och snabb andningsfrekvens samt lite nedsatt allmäntillstånd och aptit. Signes tillstånd var tillräckligt stabilt till att röntgen av bröstet kunde utföras. Röntgenbilderna visade kraftiga förändringar i hela lungfältet. Avföringsprover bekräftade infektion med lungmask (hög förekomst) och behandling med avmaskningsmedel och antiinflammatorisk kortisonbehandling påbörjades. Signe återhämtade sig bra och nya avföringsprover visade inga tecken på mask och uppföljande röntgenbilder av lungorna visade även mycket förbättring av lungfältet jämfört med tidigare bilder.

Katter som går ute och jagar små bytesdjur kan smittas med lungmask. Kattens lungmaskinfektion ger oftast milda eller inga kliniska tecken men vid hög parasitförekomst kan hosta, trötthet och ev. andningsproblem förekomma. I allvarliga fall kan sjukdomen vara dödlig.

Infektionen är ovanlig men troligtvis underrapporterad hos katter i Sverige.

Statens Veterinära Anstalt (SVA) skriver "I en studie där drygt 2 000 serumprover från katter i hela Sverige undersöktes var 7,7 procent positiva för lungmask. I en annan studie där träckprov undersöktes från katter i Skåne, Halland och Blekinge påvisades lungmask i cirka 3% av proven."

Diagnosen ställs vid analys av avföringsprover (eller ev. analys av ett lungsköljprov).