Diagnosticering och behandling av mastcellstumörer hos hund

Case

Diagnosticering och behandling av mastcellstumörer hos hund

Caroline Edvinsson

Av Caroline Edvinsson

Blodgivare hjälten Dodge är en 5 år gammal kastrerad American Bully som kom till kliniken då matte upptäckt två stycken knutor på honom.

Finnålsaspirat (prover från knutorna) visade misstanke på mastcelltumör (MCT). Knutorna opererades bort fullständigt med bra marginal och blev ivägskickade till histopatologi som bekräftade diagnosen. MCT representerar cancer i mastcellerna, som är en sorts vit blodcell som är involverad i allergi och inflammation. Detta är den vanligaste hudtumören hos hundar och framförallt lite äldre hundar drabbas oftast.

Raser som är predisponerade för sjukdomen är bland annat Boxer, Bulldogs, Labrador Retriever, Mops, Weimaran, Rhodesian Ridgeback, Cocker Spaniel, Staffordshire Bullterrier, Beagle och Shar Pei. Orsaken till tumörerna är fortsatt okänd, men eftersom vissa hundraser är predisponerade, tros genetik spela en roll. Kronisk inflammation kan också spela en roll. Man graderar MCT i grad 1-3, där grad 1 är den snällaste varianten och grad 3 den mest elakartade varianten.

Mastceller innehåller inflammatoriska substanser, exempelvis histamin, som kan frisättas i blodomloppet. I stora mängder kan dessa ämnen orsaka systemiska komplikationer inklusive magsår, blödning och lågt blodtryck. Detta är orsaken till att MCT kan svullna upp och bli större efter manipulation och provtagning.