Symptom och behandling av diabetes mellitus hos hund

Case

Symptom och behandling av diabetes mellitus hos hund

Caroline Edvinsson

Av Caroline Edvinsson

Maja kom till oss för att hon utvecklat polyuri/polydipsi (PU/PD), det vill säga börjat kissa och dricka mer än normalt.

Matte hade också lagt märke till att urinen var mer klistrig än normalt. Vi tog blod- och urinprov inklusive urinodling på Maja som bekräftade diagnosen diabetes mellitus (sockersjuka). Hundar drabbas oftast av en typ-1 diabetes som orsakas av en autoimmun destruktion av bukspottkörtelns insulinproducerande vävnad och sjukdomen är kronisk. På tikar rekommenderas kastration på grund av att hormonsvängningarna under löpet och i veckorna efter ett löp gör att insulinbehovet ökar. Diabetes kan hos tikar uppstå under eller i veckorna efter ett löp eller under dräktighet och vid denna variant av diabetes, ses ibland att hunden går i vad man kallar ”remission” där insulinbehandlingen kan avslutas.

De klassiska symtomen på diabetes är ökad urinering och törst samt ökad aptit och avmagring.

De flesta hundar utvecklar grå starr med risk för blindhet inom det första året efter diagnos. Så snart Majas diagnos var bekräftad, påbörjades insulinbehandling i injektionsform (Caninsulin). Insulinet är medellångverkande och med maximal effekt 4-6 timmar efter injektion. Insulinet injiceras under nackskinnet och ska ges vid samma tid varje dag, normalt ges det två gånger om dagen med 12 timmars mellanrum. Justering av dosen är ofta nödvändig, särskilt under de första veckorna.

För att regelbundet kontrollera Majas blodsocker efter uppstart insulinbehandling och även reglera insulindosen, fick Maja en FreeStyle Libre sensor påsatt på huden. Med hjälp av sensorn, behövde inte matte själv sticka henne och blodsockret kontrolleras var 5 sekund!

En sensor kan sitta på huden i 14 dagar och sedan ska den bytas ut. Sensorn kontrolleras i början mot djurets blodsockervärden för att säkra värdena matchar varandra. Maja mår idag bra och hennes diabetes är under kontroll. Hon kommer till regelbundna kontroller och vi har lärt känna henne och matte väl.