Friskvård

Friskvård och förebyggande av sjukdomar lägger vi stor vikt på.

Vi hjälper er med bland annat besiktning, chipmärkning, vaccinationer, avmaskning inför resa och utfärdande av EU-pass. Vi utför även seniorkontroller på äldre hundar och katter för att upptäcka eventuella sjukdomar i ett tidigt stadie och därmed kunna sätta in behandling innan djuret uppvisar symptom.

Vaccination hund

Grundvaccination mot parvovirus, valpsjuka, smittsam leversjukdom och kennelhosta ges vid två tillfällen med 3-4 veckors mellanrum, vanligtvis vid 8 veckor och sedan vid 12-13 veckor. När hunden fyller ett år upprepas samma vaccination. Därefter håller parvovirus, valpsjuka och smittsam leversjukdom i 3 år. Ska hunden ha fullt skydd mot kennelhosta, rekommenderar vi vaccination varje år. Där finns olika typer av kennelhostavacciner som täcker för endast virusdelen eller även för en bakterie som heter Bordetella bronchiseptica.

Vaccination mot rabies är inget krav när man är bosatt i Sverige, men ska man ut och resa så är det ett lagkrav. Valpen måste vara minst 12 veckor vid vaccinationstillfället för att vaccinationen ska vara giltig. Samtidigt brukar vi utfärda ett EU-pass. Det är viktigt att tänka på att det måste gå 21 dagar efter vaccinationen innan man kan resa. Det räcker med en grundvaccination och sedan håller rabiesvaccinationen i 3 år. Det finns olika krav beroende om man ska resa till länder inom eller utanför EU. Ibland krävs det ett blodprov för att se så hunden har tillräckligt med rabiesantikroppar. Det är ägarens ansvar att kontrollera vad som gäller i respektive land.  

Vi erbjuder även vaccination mot leptospiros. Leptospiros är en bakterie (som finns i många olika typer) som kan orsaka livshotande sjukdom och i värsta fall dödsfall med symptom som nedsatt allmäntillstånd, ökad dricklust, feber och njur -och leversvikt. Sjukdomen är vanligt förekommande i många europeiska länder och därför rekommenderar vi alltid att vaccinera er hund om ni ska ut och resa. I Sverige förekommer än så länge endast fåtal fall vad vi vet om. Vaccinen har inte fullständigt skydd då där finns många olika typer av leptospira, men orsakar ofta ett mildare sjukdomsförlopp. Man behöver utföra en grundvaccination med två vaccinationer med 3-4 veckors intervall och därefter årligen om skyddet ska upprätthållas.

Det är viktigt att hunden är frisk vid vaccinationstillfället och att man inte lämnar hunden några timmar efter vaccinationen, då allergiska reaktioner kan förekomma trots det är mycket ovanligt. Symptom är nedsatt allmäntillstånd, klåda, nässelutslag, svullnad runt ögonen. Sök alltid veterinärvård om dessa symptom uppstår. Det kan också vara bra att avmaska din hund innan vaccinationen om du tror att din hund är i riskgrupp för parasiter (äter kadaver, jakthund, vistas mycket i rastgårdar, intar avföring).

Mycket information? Vi hjälper alltid dig med vilket vaccin/vacciner som passar just din hund bäst.

Vaccination katt

Katter ska grundvaccineras mot kattsnuva (felint calicivirus och herpesvirus) och kattpest (felint panleukopenivirus). Den första vaccinationen kan ges från 8-9 veckors ålder och den andra från 12 veckors ålder. Har man en katt som kommer ut rekommenderas årlig vaccination mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest. 

Om man har en innekatt som aldrig kommer ut eller är i kontakt med andra katter, kan man tillåta sig att vaccinera mot kattsnuva och kattpest vart tredje år.

Vaccination mot rabies är inget krav när man är bosatt i Sverige, men ska man ut och resa så är det ett lagkrav. Katten måste vara minst 12 veckor vid vaccinationstillfället för att vaccinationen ska vara giltig. Samtidigt brukar vi utfärda ett EU-pass. Det är viktigt att tänka på att det måste gå 21 dagar efter vaccinationen innan man kan resa. Det räcker med en grundvaccination och sedan håller rabiesvaccinationen i 3 år. Det finns olika krav beroende om man ska resa till länder inom eller utanför EU. Ibland krävs det ett blodprov för att se så katten har tillräckligt med rabiesantikroppar. Det är ägarens ansvar att kontrollera vad som gäller i respektive land.

Det är viktigt att katten är frisk vid vaccinationstillfället och att man inte lämnar katten några timmar efter vaccinationen, då allergiska reaktioner kan förekomma trots det är mycket ovanligt. Symptom är nedsatt allmäntillstånd, klåda, nässelutslag, svullnad runt ögonen. Sök alltid veterinärvård om dessa symptom uppstår. Det kan också vara bra att avmaska din katt innan vaccinationen om du har en katt som går ute och jagar byten.

Mycket information? Vi hjälper alltid dig med vilket vaccin/vacciner som passar just din katt bäst.

Specialistområden

Internmedicin

Vi är detektiverna som arbetar för att ställa korrekt diagnos utifrån ditt djurs symptom. Internmedicin är brett och omfattar bland annat tillstånd som kräkningar, diarré, viktminskning, överdrivet vattenintag, feber och blodbrist.

Onkologi

Vi erbjuder diagnostik och behandling av tumörsjukdomar och har möjlighet för att erbjuda specialistrådgivning på högsta nivå. Vi har ett nära samarbete med Maja Arendt (PhD, Dipl ECVIM-CA (oncology)).

Bilddiagnostik

Ultraljud används för att undersöka de flesta av kroppens organ och är en viktig del i det diagnostiska arbetet. Även röntgen är en viktig del och används framförallt för att undersöka skelettet och brösthålan.