Onkologi

Vi erbjuder diagnostik och behandling av tumörsjukdomar och har möjlighet för att erbjuda specialistrådgivning på högsta nivå.

Vi har ett nära samarbete med Maja Arendt (PhD, Dipl ECVIM-CA (oncology)), lektor vid veterinäruniversitetet i Köpenhamn. Maja är utbildad europeisk specialist i onkologi, vilket är den högsta kliniska utbildningen inom veterinärmedicin. I det dagliga jobbar även vår internmedicin specialist Kristine Bastholm Jensen och veterinär Caroline Edvinsson med onkologiska patienter. Tumörsjukdomar är vanligt förekommande hos hundar och katter, framförallt i de äldre individerna.  Tyvärr är det omöjligt att med säkerhet säga om en tumör är godartad eller elakartad utan ett cell- eller vävnadsprov.

Tumörer kan utgå från alla organsystem och en del av dessa är uppenbara om de är lokaliserade på utsidan av djurets kropp.

Beroende på vad cell- eller vävnadsproverna visar rekommenderas vidare diagnostik såsom röntgen och/eller ultraljudsundersökning och ev. datortomografi samt blodprovsanalyser. Om ditt djur får en cancerdiagnos är där som oftast flera olika behandlingsalternativ. Vi är medvetna om att det kan vara en känslomässig svår situation för dig som djurägare och rätt rådgivning och stöd är oehört viktig för att du som djurägare ska kunna känna dig trygg med ditt beslut angående vidare behandling. Vid många tumörsjukdomar är kirurgisk behandling förstavalet och är det kirurgiska ingreppet välplanerat, är där störst chans för att behandlingen är botande.

Vid spridningsbenägna cancersjukdomar och cancer i tex. lymfsystemet erbjuds medicinsk behandling med cellgifter. Cellgifter ges som livsförlängande behandling till djur (inte med syftet att bota sjukdomen som hos människor) och därför i lägre doser med mycket färre och mildare biverkningar. Vi har som mål att säkra oss att djuret har den bästa livskvaliteten under behandlingen och justerar behandlingen individuellt så ditt djur lever ett så normalt liv som möjligt under hela förloppet.

 

Specialistområden

Bilddiagnostik

Ultraljud används för att undersöka de flesta av kroppens organ och är en viktig del i det diagnostiska arbetet. Även röntgen är en viktig del och används framförallt för att undersöka skelettet och brösthålan.

Tandavdelning

Vårt tandteam inriktar sig på hundens och kattens munhälsa. Boka in en tandbehandling; vårt tandvårdspaket inkluderar bland annat narkos, tandstensborttagning och röntgen.

Operationsavdelning

Vår kirurgiska avdelning utför kastrationer av hund, katt och kanin. Vi har även möjlighet att utföra mer avancerad buk- samt mjukdelskirurgi. Vi tar emot patienter för både planerade och akuta operationer.