Internmedicin

På Veterinärhuset Öresund brinner vi lite extra för området internmedicin.

Vi är detektiverna som arbetar för att ställa korrekt diagnos utifrån ditt djurs symptom. Internmedicin är brett och omfattar bland annat tillstånd som kräkningar, diarré, viktminskning, överdrivet vattenintag, feber och blodbrist (anemier). För att få en tydlig bild av vad som händer i ditt djur, krävs ofta en fördjupad historia från dig som djurägare, en noggrann klinisk undersökning samt vidare utredning med blod- och urinprover, röntgenbilder, ultraljud eller endoskopi.

När vi har en diagnos, kan vi sedan diskutera behandling och anpassa en plan utifrån dina förväntningar som djurägare och ditt djurs individuella behov.

I teamet ingår Kristine Bastholm Jensen som i 2014 fick titeln som diplomat i internmedicin efter hon genomfört ett residency vid Royal Veterinary College i England. Kristine är den enda specialisten med diplomatstatus inom internmedicin hos hund och katt i Södra Sverige. I teamet ingår även Caroline Edvinsson som bland annat har fullfört ett internship vid Davies Veterinary Specialists i England samt erhållit ett certifikat (GPCertSAM) i internmedicin genom EVSPS.

Specialistområden

Onkologi

Vi erbjuder diagnostik och behandling av tumörsjukdomar och har möjlighet för att erbjuda specialistrådgivning på högsta nivå. Vi har ett nära samarbete med Maja Arendt (PhD, Dipl ECVIM-CA (oncology)).

Bilddiagnostik

Ultraljud används för att undersöka de flesta av kroppens organ och är en viktig del i det diagnostiska arbetet. Även röntgen är en viktig del och används framförallt för att undersöka skelettet och brösthålan.

Tandavdelning

Vårt tandteam inriktar sig på hundens och kattens munhälsa. Boka in en tandbehandling; vårt tandvårdspaket inkluderar bland annat narkos, tandstensborttagning och röntgen.