Tandresorption

Artikel

Tandresorption

Andreas Persson

Av Andreas Persson

Tandresorption är en tandsjukdom som drabbar katter av alla åldrar.

Forl är en engelsk förkortning för Feline odontoclastic resorptive lesion. Det är kroppens egna celler som aktiveras för att bryta ner tanden, därav namnet resorption. Orsaken och faktorerna bakom sjukdomen är inte helt förstådda och det finns inget som kan göras för att förebygga sjukdomen.

En resorberad tand går genom olika faser. I den första fasen är endast tandroten drabbad och katten behöver inte nödvändigtvis ha ont i sin tand. I den sista fasen drabbas tandens kronan, det vill säga tandens synliga del och där blir ett hål i tanden. Hålet i tanden gör det möjligt för bakterier att komma i kontakt med tandens pulpa med nerver och katten kan uppvisa smärta från sin resorberade tand.

Det enda sättet att bekräfta sjukdomen är med en tandröntgen. Vid en ögonkoll kan man få misstanke om tandsjukdom, eftersom tandköttet runt en resorberad tand oftast blir kraftigt rött.

En resorberad tand kan inte räddas, och katten blir smärtfri när den onda tanden är utdragen.