FIP - Felin Infektiös Peritonit

Artikel

FIP - Felin Infektiös Peritonit

Caroline Edvinsson

Av Caroline Edvinsson

Felin infektiös peritonit (FIP) är en allvarlig och ofta dödlig sjukdom utan behandling.

Sjukdomen orsakas av ett virus som kallas felint coronavirus (FCoV). Det finns två biotyper av viruset och den enteriska formen är vanligt förekommande bland katter. Viruset sprids vanligtvis genom kontakt med infekterade kroppsvätskor, såsom saliv, avföring och urin. För att en katt ska kunna utveckla FIP så måste där ske en mutation i den enteriska formen. FIP i sig själv har inte visats smitta mellan katter. Sjukdomen drabbar främst huskatter, men kan även förekomma hos vilda katter.

Symtom på FIP kan variera mycket beroende på sjukdomens form. Den vanligaste formen, känd som den "våta" formen, resulterar i ansamling av vätska i bröstet eller buken. Detta kan orsaka andningssvårigheter, utspänd buk och viktminskning. Den mindre vanliga "torra" formen orsakar inflammation i slemhinnan i kroppshålan och kan leda till feber, viktminskning, ögonproblem och neurologiska symtom.

Diagnos av FIP kan vara utmanande, eftersom symtomen liknar många andra typer av sjukdomar hos katt.

En kombination av kliniska tecken, laboratorietester och bilddiagnostik kan användas för att komma närmare en diagnos. Den definitiva diagnosen kan dock endast ställas genom undersökning av vävnadsprover som blivit uttagna som en biopsi eller vid obduktion.

Behandlingsmöjligheterna har tidigare varit mycket begränsade och främst inriktade på att hantera symtom. Understödjande vård, såsom vätskebehandling och näringsstöd, kan hjälpa till att lindra symtomen och förbättra kattens livskvalitet.

Nyligen har forskare undersökt användningen av ett läkemedel som heter GC376, ett fusionsprotein som blockerar virusets förmåga att komma in i värdceller. 

I en studie från 2018 publicerad i Journal of Feline Medicine and Surgery visade sig GC376 vara effektiv för att minska virusbelastningen och förbättra kliniska tecken hos katter med FIP.

En annan nyligen genomförd studie publicerad i Journal of Veterinary Internal Medicine 2020, visade effekten av att använda ett läkemedel som heter GS-441524, som är en modifierad form av läkemedlet remdesivir, som används för att behandla COVID-19 hos människor. Studien visade att läkemedlet var effektivt för att minska virusmängden och förbättra kliniska tecken hos katter med FIP. Katterna svarade på behandlingen inom 24-72 timmar och behandlingen pågår under 12 veckor med regelbundna kontroller. 

Man räknar med att 80-95% av katterna svarar bra på behandling med GS-441524 och remdesivir, men fler studier måste utföras för att bekräfta uppgifterna.