Urinstenar är en vanlig orsak till besvär från urinvägarna hos katter.

Case

Urinstenar är en vanlig orsak till besvär från urinvägarna hos katter.

Linda Persson

Av Linda Persson

Finaste Cinnamon kom till oss på Veterinärhuset Öresund eftersom att hon hade problem med urineringen.

Vi kunde med hjälp av röntgen konstatera att där fanns urinstenar i hennes urinblåsa. I några fall leder detta till att djuret får urinstopp, vilket kan vara livshotande. Det beslutades därför att operera bort stenarna. 

Operationen går ut på att man via ett buksnitt går in i urinblåsan och avlägsnar stenarna. Stenarna skickas sedan på analys för att få reda på vilken typ av urinsten det rör sig om. Några typer av urinstenar kan lösas upp med hjälp av foder, medan andra typer endast kan avlägsnas kirurgiskt. Efter att vi fått svar på urinstensanalysen kan vi också lägga en plan för hur vi bäst förebygger att nya stenar bildas.

Orsakerna till denna sjukdom är ännu ej helt utredda men man vet att katter som dricker dåligt, som av olika orsaker kissar mer sällan och som är överviktiga har en förhöjd risk att drabbas av urinvägssjukdomar. 

Vanliga symtom på att djuret har problem i urinvägarna är att de behöver kissa ofta, att urinen kan vara blodblandad, djuret kan uppträda oroligt och ha ont i buken. Om djuret försöker kissa men det inte kommer någon urin alls bör veterinär uppsökas akut.

Den typen av urinsten som Cinnamon hade drabbats av kallas för kalciumoxalat, en typ av sten som inte går att lösa upp med hjälp av foder, men som kan förebyggas med rätt diet.