Akutvård

Vi står redo för att ta emot akuta patienter varje dag under våra öppningstider.

article image

För att vi ska kunna hjälpa ert djur på bästa sätt, ber vi er alltid att ringa först på 040 - 18 16 00 och meddela att ni är på väg. Vi använder oss av triage, som är en bedömning av patientens medicinska allvarlighetsgrad utifrån sjukdomshistoria, symtom och vitala tecken. Patienter som mår sämst blir först prioriterade och vi ber er ha överseende med eventuella väntetider.

Här är 13 nödsituationer som kräver omedelbar rådgivning/vård hos veterinären (källa AVMA)

 1. Svår blödning eller blödning som inte slutar inom fem minuter.
 2. Tecken på kvävning, andningssvårigheter eller intensiv hosta.
 3. Blödning från näsa, mun, ändtarm, upphostning av blod eller blod i urinen.
 4. Oförmåga att urinera eller defekera, eller uppenbar smärta i samband med urinering eller defekering.
 5. Skador på ditt husdjurs ögon(en).
 6. Du misstänker eller vet att ditt djur har blivit förgiftat (råttgift, glykol, choklad, xylitol, vindruvor, etc.)
 7. Kramper och/eller vinglighet
 8. Benbrott, allvarlig hälta eller oförmåga att röra ben(en)
 9. Tydliga tecken på smärta eller extrem stress/ångest.
 10. Värmeslag
 11. Intensiva kräkningar eller diarré
 12. Vägran att dricka i 24 timmar eller mer
 13. Medvetslöshet

Kom ihåg att det ALLTID är bättre att ringa en gång för mycket om ni är oroliga.

Specialistområden

Friskvård

Friskvård och förebyggande av sjukdomar lägger vi stor vikt på. Vi hjälper er med bland annat besiktning, chipmärkning, vaccinationer, avmaskning inför resa och utfärdande av EU-pass.

Internmedicin

Vi är detektiverna som arbetar för att ställa korrekt diagnos utifrån ditt djurs symptom. Internmedicin är brett och omfattar bland annat tillstånd som kräkningar, diarré, viktminskning, överdrivet vattenintag, feber och blodbrist.

Onkologi

Vi erbjuder diagnostik och behandling av tumörsjukdomar och har möjlighet för att erbjuda specialistrådgivning på högsta nivå. Vi har ett nära samarbete med Maja Arendt (PhD, Dipl ECVIM-CA (oncology)).