Remiss

Remisser till vår internmedicinska avdelning.

På Veterinärhuset Öresund tar vi gärna emot remisser på hundar och katter som behöver internmedicinska utredningar. I teamet ingår Kristine Bastholm Jensen som 2014 fick titeln som diplomat i intermedicin efter hon genomfört ett residency vid Royal Veterinary College i England. Kristine är den enda specialisten med diplomatstatus inom internmedicin hos hund och katt i Södra Sverige. I teamet ingår också Caroline Edvinsson som bland annat har gjort ett internship vid Davies Veterinary Specialists i England samt erhållit ett certifikat (GPCertSAM) i internmedicin genom EVSPS.

Remisser till vår onkologiska avdelning

På Veterinärhuset Öresund har Kristine Bastholm Jensen och Caroline Edvinsson ett nära samarbete med Maja Arendt (PhD, Dipl. ECVO) som är diplomat i onkologi och lektor vid veterinäruniversitetet i Köpenhamn. Tillsammans med Maja följer vi de senaste forskningsresultaten och håller oss uppdaterade inom avancerad diagnostik och behandling med cytostatika, tex vid malignt lymfom.

Vi utför all typ av tumörkirurgi. Vårt team rådgiver gärna veterinärkollegor vid specifika frågor via telefon eller email: remiss@veterinarhus.se.